Na všetky produkty WinPal zakúpené cez www.winpal.sk sa vzťahuje štandardná dvojročná záruka.
Záruka platí iba pri dodržaní všetkých pokynov uvedených v priloženom montážnom návode.